Werkdagen tussen 09.00 en 17.30

P&O bijeenkomst

Bij een landelijke organisatie met meer dan 14.000 medewerkers zijn goede communicatie en overleg van groot belang. Daarom organiseert ‘s Heeren Loo jaarlijks een bijeenkomst voor alle P&O-functionarissen vol informatie, inspiratie en ontmoeting.

‘s Heeren Loo is een instelling die in het hele land zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. ,,Vanwege die landelijke dekking zochten we naar een centraal ontmoetingspunt dat goed te bereizen is via snelweg en openbaar vervoer”, vertelt Josée Sikken die de bijeenkomst organiseerde. De keuze viel op Kasteel De Schaffelaar. Sikken: ,,Deze bijeenkomst is een dag waarop je als P&O’ers bijpraat en ervaringen kunt uitwisselen. Vaak nodigen we ook een inspirerende gastspreker uit en organiseren we diverse workshops.”

Goed verlopen

,,Omdat we deze bijeenkomst in december organiseren zoeken we altijd naar een sfeervolle locatie, die past bij het feestelijke gevoel van die maand. Daarmee zaten we in Kasteel De Schaffelaar zeker goed. We hebben leuke reacties gehad van de collega’s. Zelf vond ik het erg fi jn dat de dag zo goed verliep dat ik zelf ook gewoon mee kon doen aan het programma en me niet druk hoefde te maken over het programma. Het liep gesmeerd.”