Werkdagen tussen 09.00 en 17.30

Kasteel steunt autismeweek

Eén week per jaar vragen organisaties over de hele wereld aandacht voor mensen met autisme. Kasteel De Schaffelaar ondersteunt dit initiatief en stelde het kasteel beschikbaar voor de Stichting Maat(jes)werk Autisme.

Ruim zestig geïnteresseerden kwamen begin april af op een lezing van Gijs Horvers, autismeambassadeur en ervaringsdeskundige. Hij streeft naar een maatschappij waarin autisme volledig wordt geaccepteerd en vertelde over hoe mensen met autisme kunnen participeren in het bedrijfsleven.

   

,,We wilden met deze avond mensen inspireren om te kijken naar de andere kant van autisme’’, vertelt Erica van Everdingen. ,,Met een paar aanpassingen en de juiste begeleiding kunnen mensen met autisme fantastische werknemers zijn”, vertelt zij namens de Stichting Maat(jes)werk Autisme. 

De lezing en aansluitende paneldiscussie werd met name bijgewoond door ouders, leerkrachten, zorgverleners en jobcoaches.
,,In het najaar hopen  we de volgende editie te organiseren waar veel lokale bedrijven bij aanwezig zijn”, vertelt Erica. Deze editie werd gesponsord door Kasteel De Schaffelaar. ,,We zijn een kleine stichting met weinig inkomsten, dus dat we het kasteel mochten gebruiken was fantastisch. We zijn enorm in de watten gelegd.”